Wednesday, 20 March 2013

महाभारत कथन भाग 3 - 2-35
  भीष्म म्हणतात, 'कुंति पुत्रांनो वासुदेवाचे गुणगान करा. त्याची अक्षर व परम गती लीला अगाध आहे.त्याला माझा नमस्कार आहे... माझी ही काळाने शिकार केलेली आहे.'
अनुशासन पर्वाला सुरवात...